2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak? Hangi İşyerleri Düzenleme Kapsamında?

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak? Hangi İşyerleri Düzenleme Kapsamında?

2019 yılında asgari ücrete zam uygulanacağı kesinleşti. Fakat zamların ardından işyerlerinin merak ettiği konuların başında asgari ücret zammının nasıl uygulanacağı geliyor. Hangi işyerleri düzenleme kapsamında olacak? İşte tüm merak edilenlere dair detaylı haberimiz.

Asgari ücret bu yıl %26 oranında zamlanacak ve bu sebeple işverenlerin SGK prim yükünde de artış olacak. İşverenlerin yükünü hafifletmek amacıyla bu yıl uygulanacak olan asgari ücret desteği uygulamasının detayları açıklandı.

Asgari ücret desteği ile ilgili düzenleme 30.01.2019 günü Resmi Gazetede yayımlandı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde de şunlar yar aldı:

-Çalışan sayısı 1 ile 499 sigortalı işçi çalıştıran işverenler için: 5.00 TL/Gün (150,00 TL/Ay) olarak belirlendi.

-500 veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler için; 3,36 TL/Gün (100,80 TL/Ay) olacak şekilde kararlaştırıldı.

İşveren firmalar yukarıda belirtilen miktarlarda, sigortalı işçi başına destek tutarından faydalanacaklar. Bu destekler “İşsizlik Fonundan” karşılanacak.

Hangi İşyerleri Düzenleme Kapsamında?

-Özel sektöre bağlı işyerleri,

-Kamu kurum veya kuruluşları (5018 sayılı kanuna ekli (I) sayılı yerde belirtilen kamu idareleri dışında kalanlar)

Hangi Kamu Kurumları Düzenleme Kapsamında?

5018 sayılı kanunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları aşağıda sıralanmıştır.

-TBMM

-Hazine ve Maliye Bakanlığı

-Gençlik ve Spor Bakanlığı

-Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı

-Cumhurbaşkanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı

-Tarım ve Orman Bakanlığı

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Anayasa Mahkemesi

-Sağlık Bakanlığı

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

-Yargıtay

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü

-Danıştay

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Avrupa Birliği Başkanlığı

-Sayıştay

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Devlet Arşivleri Başkanlığı

-Adalet Bakanlığı

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

-Diyanet İşyeri Başkanlığı

-İletişim Başkanlığı

-Milli Savunma Bakanlığı

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-Devlet Personel Başkanlığı

-Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Ticaret Bakanlığı

-Türkiye İstatistik Kurumu

-Strateji ve Bütçe Başkanlığı

-Dışişleri Bakanlığı

Asgari Ücretten Belli Oranlarda Fazla Kazananlar Hesaba Katılmayacak!

Yeni esaslara göre, 2018 yılında ücreti 102 TL/Gün (Aylık 3.060 TL) üzerinde olan sigortalı işçiler düzenleme kapsamına alınmayacak. Bu miktar toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 203 TL/Gün (Aylık 6.090 TL) olarak uygulanacak.

İşçi Çıkartan İşyerleri Destek Görecek Mi?

Bu düzenleme 2018 senesinde çalıştırılan işçi sayısı rakamlarını doğru olarak hesaba alıyor (2019’da ilk kez kurulan ve sigortalı belirten yerler hariç). Yani 2018 yılında bir işletmenin çalıştırılan sigortalı sayısı, 2019 yılındakinden daha fazla ise bu desteklemeden faydalanamayacak.

Bir işyeri 2018 yılında Ocak-Nisan ayında 10 sigortalı işçi, Mayıs ayında 9 işçi, Haziran-Kasım aylarında 8 sigortalı işçi çalıştırdığını bildirmişse, 2019 yılında bu destekten faydalanabilmek için minimum 8 sigortalı işçi çalıştırdığını bildirmek zorunda. İşçi sayısı 8’den az olursa desteklerden faydalanamaz.