YKS 2019 Sınava Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

YKS 2019 Sınava Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

YKS başvurular 12 Şubat itibariyle başladı. Başvurular 6 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki YKS 2019 Sınav başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

YKS sınavına başvurmak isteyen adayların yapması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır.

-2019 YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içerisinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Bu kılavuzun dağıtımı ve satışı yasaktır.

-Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

*Herhangi bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında eğitim alan öğrenciler; başvurularını kayıtlı oldukları okuldan, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilirler.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçeri fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını intenet üzerinden https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirler.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi olmayan adaylar ise, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilirler.

1.Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından onaylanmış bir fotoğraf olmalıdır.

2.Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivinde olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme olmayanlar.

DİKKAT:

Eğitim Bilgisi: Adayların başvuru sırasında görünen eğitim durumları, Milli Eğitim Bakanlığı e-okul veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.

*Eğitim bilgisi MEB e-okul kaynaklı olan adayların bu bilgilerde güncellemesi gereken;

-son sınıf öğrencileri kendi okullarında,

-mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine

başvuru yaparak MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellemesini yapabilirler. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncelleme işleminin sınava başvuru sürecinden sonra tamamlanabileceği durumlarda olan adaylar, 2019 YKS sınavına mevcut bilgileriyle başvuru yapabilirler.

*Aşağıdaki durumda yer alanlar MEB e-okul sistemi dışında yer almaktadır.

-Askeri okullar,

-KKTC ortaöğretim kurumları,

-MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,

-ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası olanlar (0 ile başlayan Y.U numarası).

Bu adaylardan ÖSYM’de eğitim bilgileri yer almayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri; ÖSYM başvuru merkezleri tarafından başvuru sırasında değiştirebilecek veya düzeltebileceklerdir. Başvurular tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz.

-Başvuru Yapılabilecek Merkezler: Sınava başvuru merkezlerine dair adresler başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinde olacaktır.

-Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzda yer alan 4. maddeyi okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu doldurabilirler.

-Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Sınav ücretleriyle ilgili detaylar kılavuzun 6. maddesindedir.

Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler. Sınav ücretini verilen süre içerisinde yatırmayanların başvuruları tamamlanmamış olduğundan dolayı, sisteme girmiş oldukları başvuru bilgileri silinecek, başvuruları iptal edilecektir.

-Aday Başvuru Formlarının Başvuru Merkezinde Kabul Edildiği veya Edilmediği Durumlar:

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday işlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen) adaylardan başvuru merkezlerinde başvuru esnasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma veya mezuniyet gibi belgelerin onaylı bir öneği başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekir. Bu belgeler teslim edildiği tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezinde muhafaza edilecek, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge teslim edilmesi gerekmeyen durumlarda, bu belgeler aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.