MEB 20 Bin Öğretmen alımı  başvuru tarihleri ve atama yapılacak öğretmen kadroları ile kontenjan listesi

MEB 20 Bin Öğretmen alımı başvuru tarihleri ve atama yapılacak öğretmen kadroları ile kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atamalara ilişkin MEB 20 bin öğretmen alımı ve atama yapılacak öğretmen kadroları ile kontenjan listesini açıkladı. Başvurular Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili başvuruların 6-10 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun detayları haberimizin devamında siz değerli okurlarımız ile paylaşılmıştır.

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

Bakanlık yayımladığı duyuruda, atamaların amacını örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak olarak belirtmektedir. Atamalar için alınan başvurularda, başvuru yapan öğretmenler sözleşmeli olarak atanacaklardır. Atamalara ilişkin başvuru prosedürü Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili yayımladığı duyuruya ek olarak koyduğu “EK-1/ Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban ve Kontenjan Listesi” belgesinde başvuru yapılacak alanları belirtmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Atamalara İlişkin Şartlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlan şartlar aşağıdaki gibidir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu şartlarını taşımak,

2. T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının bakanlık tarafından belirtilen atama yapılacak alana uygun olması,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil edecek alanlardan mezun olanların farklı alanlara atanacakları hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Programlarının birini başarı ile tamamlamak,

5. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma veya pedagojik formasyon denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca tanınmış olması,

6. 2018 veya 2019 KPSS’de, KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120 alanlarından 50 ve üzeri puan almış olmak,

7. Öğretmenlikten çıkarılmayı gerektiren ceza almış olmamak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak atandıktan sonra, sözleşmeleri iptal edilenler ve çalışmaktayken sözleşmeleri sonlandırılanların başvuru tarihinin son günü itibariyle bir yıl bekleme süresini doldurmuş olmak.

Başvuracak Adaylar İçin Detaylar

Başvurular elektronik yapılacaktır. Buradan yapılan başvurudan sonra adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Başvurular adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

MEB tarafından yayımlanan duyurunun detayları ve .