KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak bilinen KYK, her yıl üniversiteye gidecek olan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yurt seçeneği sunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalmak için öncelikle öğrencilerin belli başlı bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor. Peki KYK yurtları hangi koşullar altında öğrenciye çıkıyor? İşte detaylar..

Ülkemizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencileri için her yıl düzenli olarak yurt başvurusu yapılmaktadır. kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan öğrenci yurtlarında kalmak için başvuru yapan öğrencilerin, öncelikle daha önceden belirlenmiş olan bazı kriterleri taşıyor olmaları gerekiyor.

KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

Öğrencilere KYK yurtları hangi şartlar altında çıkmaktadır?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlar; ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca kalabilecekleri yurtlardır. Bu yurtlarda kalmak için de öğrencilerin başvuru esnasında daha önceden yetkililer tarafından belirlenen puanları almış olmaları gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrencilerin yaşadıkları evlerinin okula olan uzaklık durumu, maddi durumları, sahip oldukları mal varlıkları vb. pek çok etken de öğrenciye yurt çıkması durumunda oldukça etki etmektedir. Öğrencinin bir milli sporcu oluşu, şehit ya da gazi çocuğu olması durumunda ise otomatik olarak yurda yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kimler kalabilir?

KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak için öğrencilerin belli başlı bazı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Bu özellikler ise şu şekildedir;

 • Örgün öğretim hizmeti vermekte olan bir üniversitede okuyan öğrenciler
 • Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programı ailesinin yaşadığı il ve ilçe sınırları dışında olan öğrenciler
 • Yurt dışında olan yurtlarda kalan ve öğrenim süresi boyunca öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar dışında herhangi bir suçtan ötürü 6 ay veya daha fazla süre ile hapis cezası kesinleşmiş bir mahkumiyeti olmayan öğrenciler
 • Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek öğrenim görev ile yurtlarından çıkarma cezası veya 6 aydan daha fazla uzaklaştırma cezası almamış öğrenciler
 • Uluslararası öğrenci, öğrenci belgesi, ikamet izin belgesi ile pasaport onaylı suretini ibraz eden öğrenciler
 • Kamu personeli olmayan öğrenciler
 • Toplu yerlerde yaşamaya engel olmayacak derecede akıl ve ruh sağlığına sahip olan öğrenciler
 • Herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan öğrenciler
 • Yurt başvurusunda bulunduğu tarihte henüz 35 yaşını doldurmamış olan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kimler kalamaz?

KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalmak için belirlenmiş olan bazı kurallara uygunluk göstermeyenlerin bu yurt imkanlarından faydalanabilme ihtimali yok. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalamayacak olan kişiler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Örgün olarak bir yükseköğretim kurumunda okumayan öğrenciler
 • Ailesi ile aynı şehirde yaşamakta olan öğrenciler
 • Taksirli suçtan dolayı sabıka kaydı olan öğrenciler
 • Toplu bir şekilde yaşamaya engel olacak bir sağlık sorununa sahip olan öğrenciler
 • Asgari ücret ve üzerinde bir gelire sahip olan ve bir işte çalışan ve sabit bir aylık gelire sahip olan öğrenciler
 • Resmi kuruluşlardan süresiz olarak uzaklaştırılmış olan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından öğrencinin hangi nedenden dolayı ilişiği kesilmektedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda kalma hakkı kazanan öğrenciler için uymaları gereken bazı belli başlı kurallar mevcuttur. Bu belli kuralların dışında olan öğrenciler ile yurt ilişikleri kesilmektedir. KYK yurtlarında kalan bir öğrencinin yurt ile olan ilişiği aşağıda yer alan şu sebeplerden dolayı kesilmektedir;

 • Yurtta kalma hakkını elde etmiş ve sonra da yurtta kalmak için kendisinde aranan şartlardan bir tanesini kaybetmiş olan öğrenci
 • Yurt kurallarına uymadığı gerekçesi ile yurttan çıkarılma cezasına çarptırılmış olan öğrenciler
 • Yurt ücret ödemesini vaktinde yapmayan öğrenci
 • Devam ettikleri öğretim kurumundan 1 aydan daha uzun bir süre için uzaklaştırma cezası almış öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlardan hangi öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlardan belli başlı birtakım özelliklere sahip olan öğrenciler hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedir. KYK yurtlarından ücretsiz olarak faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler ise şu şekildedir;

 • Şehit eşi ve çocukları
 • Şehidin hiç çocuğu yok ise bekar olan kardeşleri
 • Gazi ve gazi çocukları
 • Anne ve babası vefat etmiş olan ve 25 yaşından da küçük olan kişiler
 • Lise ve dengi olan öğrenimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınırken tamamlamış olan kişiler
 • Devlet koruması altında olan kişiler