Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?

Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?

Üniversiteye hazırlanan veya yeni girmiş olan kişilerin merak ettiği konuların başında KYK Öğrenim Kredisi nedir sorusu geliyor. Öğrenim kredisinin geri ödemeli olup olmadığını merak edenler için detaylar haberimizde…

Üniversiteye yeni girmiş veya hazırlanıyor olanların merak ettiği KYK öğrenim kredisi, yüksek öğrenim gören TC vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi geri ödemeli burs olarak da bilinmektedir.

Öğrenim Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

-Ön lisans öğrencileri,

-Lisans öğrencileri,

-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

-Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Öğrenim Kredisinden Kimler Faydalanamaz?

-Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

-Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

-Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

-Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

-Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

-Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

-Yabancı uyruklu öğrenciler,

-Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

-Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

-Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

-Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.