Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Öğretmen anneler doğum öncesi ve sonrasında doğum izni hakkına sahiptir. Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir ve izin işlemlerine ilişkin ayrıntıları içeirğimizde derledik.

Öğretmenler doğum öncesinde ve doğum sonrasında ücretli izinleri kullanabilme hakkına sahiptir. Öğretmenlerin ücretli izninin MEBBİS’e nasıl işleneceği ile ilgili bilgi sahibi olmayan okul müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de bulunuyor.

Öğretmenler; ilgili kanun hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereğince doğum öncesi ve sonrasında 16 haftalık izne sahiptir. Bu süreçte doktorun uygun görmesi ve doğum öncesi izni son üç haftaya kadar beş haftalık doğum öncesi izne daha sonrasına aktarılabilmektedir. Bu noktada gerekli husus ise doktor tarafından son üç haftalık doğumdan önceki süreçte çalışamaz raporunun sağlık raporuyla karıştırılması olmaktadır. Ancak doktorun verdiği doğum öncesindeki üç haftalık çalışamaz raporu yasalar gereğince zorunlu bulunan, minimum verilmesi gereken doğum öncesi iznin kullanılmasına ilişkin bir prosedürdür.

Doktorun verdiği doğum öncesindeki üç haftalık çalışamaz raporu yasalar gereğince zorunlu bulunan minimum verilmesi gereken doğum öncesi izninin kullanılmasına yönelik bir prosedürdür.

Analık izni MEBBİS’e nasıl işlenir?

MEBBİS modülüne giriş yaptıktan sonra e-personel modülüne tıklayın.

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Çalışan bütün personeli ekrana getirip ilgili öğretmene tıklayarak ‘’Mazeret İzni/3289 sayılı Kanun Gereği İzin bölümüne tıklayarak giriş yapın.

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum öncesi veya doğum sonrası kısmından hangi için izin verilecekse tıklanır.

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?

Doğum ve analık izni MEBBİS'e nasıl işlenir?