Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

Her sene düzenlenmekte olan bursluluk sınavı hakkında adaylar sınava çalışmanın yanında sınav sisteminde puanlama işlemlerinin nasıl yapılacağını da merak etmektedir. Bursluluk puanının kaç puan ve kaç netle kazanılacağı ve taban puanları hakkındaki detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Her sene düzenlenen Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler şimdiden MEB tarafından düzenlenen taban ver benzeri puanlara odaklandı. MEB tarafından açıklanan taban ve taban puanlarının yenilenen ismi İOKBS öğrenciler tarafından araştırmaya ve inceleme altına almaya başlandı.

2020 Senesi İçin Belirlenen Taban Puanları

5’ inci Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 450, 184 puan, öğretmen çocukları olan öğrenciler için 311, 902 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 143, 967 puan ve yaşadığı bölgede okul olmayanlar için 439, 906 puan.

6’ ıncı Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 419. 967 puan, öğretmen çocukları öğrenciler için 311, 902 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 118, 702 puan ve yaşadığı bölgede okul olmayanlar için 415, 313 puan.

7’ inci Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 409, 379 puan, öğretmen çocukları olan öğrenciler için 163, 983 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 129, 643 puan ve yaşadığı bölgede okul olmayan öğrenciler için 344, 631 puan.

8’inci Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 394, 447 puan, öğretmen çocukları olan öğrenciler için 152, 052 puan, korunma ihtiyacı bulunan öğrenciler için, 129, 576 puan, yaşadığı bölgede okul olmayan öğrenciler için 344, 631 puan.

9’uncu Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 394, 447 puan, öğretmen çocukları olan öğrenciler için 152,052 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 129, 576 ve yaşadığı yerde okul bulunmayan öğrenciler için 352, 656 puan.

10’uncu Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 388, 864 puan, öğretmen çocukları olan öğrenciler için 187, 762 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 138, 222 puan ve yaşadığı yerde okul olmayanlar için 352, 656 puan.

11’inci Sınıf:

Diğer çocuk adlı kontenjan için 405,668 puan, öğretmen çocukları için 205, 417 puan, korunma ihtiyacı olan öğrenciler için 148, 879 puan ve yaşadığı bölgede okul bulunmayanlar için 352, 656 puan.

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

2020 SENESİ İÇİN İOKBS PUANLARI NASIL HESAPLANIR

Siz değerli okurlarımız için adım adım hesaplama yöntemini paylaşıyoruz.

*Her öğrenciye ait olan cevap kağıtları optik okuyucu aracılığı ile sisteme girilir,

*İOKBS sisteminde her dersin soruları için doğru ve yanlış cevaplar belirlenir,

*Her soru testi için yanlış cevap sayısı 3 ise bir 1 doğru gider. Bu çıkartma işlemlerinin ardından ham puan bulunur ve öğrencinin adına dört farklı ham puanları hesaplanır.

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

* Bütün öğrencilerin toplanan ham puanları, sınava girmiş olan öğrencilerin sayısına bölünür ve buna göre bireysel teslerin ortalaması çıkartılır.

* Test ortalaması ve ham puanlar ile sınava giren öğrenci sayıları işleme alınarak standart sapma her test için hesaplanır.

*Bütün öğrencilerin testlerine ait olan SP(Standart Puanı); o test için verilen ortalama ile standar sapma oranı işleme alınarak ham puanlarının ortalaması 50’ ye, standart sapmaları ise 10’ a getirecek bir dönüştürme işlemi yapılır.

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

*Her test adına hesaplanmış olan stardan puan, altta yer alan tablodaki katsayılar ile çarpılır ve testlerin her birisi için ağırlıklı standart puanı hesaplanır.

*Testlerin her biri için verilen ağırlıklı standart puanı toplama işlemi alınır ve bu işlem sonucunda TASP(Toplam Ağırlıklı Standart Puan) bulunmaktadır.

*Eğer cevap anahtarlarında ya da sorularda hata var ise bu mesele adına Merkez Sınav Kurulu tarafından belirlenen kurallar koşulunda; soru veya sorular iptal edilmez. Soru ve soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirmelere bu soru ve sorular da dahil edilir.

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

*Yapılan değerlendirme esnasında Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı güçleri tarafınca soru veya soruların iptal edilmesi kararlaştırılırsa bu soru ve sorular geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan sorular nedeni ile de geçerli sorular için yeni bir değerlendirme yöntemi ile sınav puanları değerlendirilir.

Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları

*Sınava girse bile sınav esnasında cevap kâğıdı üzerine herhangi bir işaretleme yapmayan öğrencinin sınavı değerlendirme dışında bırakılacaktır.