Bilgi Kuramı Nedir? Liselerde Zorunlu Ders Olan Bilgi Kuramı Dersinde Hangi Konular İşlenecek?

Bilgi Kuramı Nedir? Liselerde Zorunlu Ders Olan Bilgi Kuramı Dersinde Hangi Konular İşlenecek?

Liselerde Bilgi Kuramı dersi zorunlu ders olarak lise müfredatına eklendi. Bilgi kuramı , doğrudan doğruya bilginin ne olduğunu inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ders sayesinde öğrencilere bilgiyi irdeleme ve bilginin değerini anlama özelliklerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Bilgi Kuramı Dersi

Liselerde Bilgi Kuramı dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Peki bilgi kuramı nedir ? Bu dersin kapsamında hangi konular var ? Öğrenciler bilgi kuramı dersinde hangi konuları görecek ? İşte detaylar…

Bilgi kuramı , doğrudan doğruya bilginin ne olduğunu inceleyen bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra bilgi kuramı, bilginin kaynağı üstünde savlar ileri süren usçuluk, duyumculuk, sezgicilik, deneycilik gibi çeşitli bilgi öğretilerini de adlandırır. Bir yandan da bilginin ne kadar değerli olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır.

Bilgi kuramı, bilginin oluşum koşullarını inceler ve bu sayede felsefenin temelini oluşturur. Buna göre bir felsefeyi doğru olarak kavramak her şeyden önce onun içerdiği ya da onun dayandığı bilgi kuramını doğru olarak anlamakla olasıdır. Bir bilgi kuramı, ilgili olduğu felsefeye temel özelliklerini kazandırır.