2020 yılı öğretmenlerin huzur hakkı tutarı ne kadar?

2020 yılı öğretmenlerin huzur hakkı tutarı ne kadar?

2020 yılı öğretmenlerin huzur hakkı tutarı ne kadar? Her yıl verilen huzur hakkı ödemesinin 2020 yılı için ne kadar olduğu belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ek derslerin yanı sıra ödenen huzur hakkı ödemesi Ekim ayında yapılacaktır. Ödemenin miktarı ve en fazla kaç ödeme yapıldığı açıklanmıştır.

2020 Yılı Öğretmenlere Huzur Hakkı Ödemesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere birçok ek ücret verilmektedir. Bunlardan biri de huzur hakkı ödemesidir. Ayrıca öğretmenin görev yerine, okuluna ve branşına göre de ek ücretler değişmektedir. Öğretmenlere verilen huzur hakkı ödemesi maaş katsayısına göre verilmektedir. Ocak ayı maaş katsayısı hesaplanarak huzur hakkı ödemesi verilmektedir.

2020 yılında da ödenecek olan Huzur hakkı ödemesinin ne kadar olacağı belli oldu. Mesleki Eğitim Kanunu içerisinde bu ödeme ile ilgili madde yer almaktadır. Huzur hakkı ödemelerinden İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılanlar yararlanabilmektedir. Mesleki kurumlarda yer alanlara, öğretmenlere, müdür ya da vekillerine branş önemsenmeksizin huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.

Huzur hakkı ödeme tutarı 2020 yılı için 43,42 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödeme yılda en fazla üç kere ödenmektedir. Sınav komisyonu içerisinde yer alan işyeri, işletme ve mesleki teşekkül temsilcilerine ödenen tutar daha farklıdır. Bu tutar 2020 yılı için 73,03 TL olarak belirlenmiştir. En fazla ödenecek tutar belirsizdir. Net bir tutar belirtilmemiştir. Hesaplama farklı bir şekilde yapılmaktadır. Huzur hakkı ödemeleri mesleklere ve maaş bordrosuna göre de değişiklik göstermektedir. Huzur hakkı ödemeleri belirli meslekler için yapılmaktadır. Bu mesleklerden biri de öğretmenliktir. Öğretmenler ve diğer huzur hakkı ödemesi alan meslekler bu ödemeleri her yıl Ekim ayında almaktadır. En fazla üç ödeme şeklinde maaşlara eklenmektedir.