16 Mart 2021 Salı 17:58
18 Mart Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri! 2, 3, 4 kıtalık Çanakkale şiirleri
Takip Et:

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Anneler babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler

Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

***

ÇANAKKALE SAVAŞI

Gülmeyiniz ey düşmanlar,

Çanakkale geçilemez.

Bekler nice kahramanlar,

Çanakkale geçilemez.

Filo, filoya dayansa,

Yerler bomba ile yansa,

Siperler kana boyansa,

Çanakkale geçilemez.

On Sekiz Mart Zaferi'ni,

Herkes tanır Türk erini,

Ölür de vermez yerini,

Çanakkale geçilemez.

Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu,

İman ile kuvvet dolu,

Aslan yurdu Gelibolu,

Çanakkale geçilemez.

Akan kanlar dönse sele,

Conkbayır'ı geçmez ele,

Dünya kopup gelse bile,

Çanakkale geçilemez.

Birçok milletin askeri,

Yenilerek kaçtı geri,

Anladılar Türk'ün yeri

Çanakkale geçilemez.

-Ali Osman ATAK

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

-Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

***

BİR YOLCUYA

( Bu şiir Gelibolu yamaçlarında yazıldı.)

Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanının akıttığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

-Necmettin Halil ONAN

***

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

-M. Akif ERSOY

***

ÇANAKKALE DESTANI Yıl 1915

18'indeyiz Martın.

Kendine gel biraz!

Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,

Geçilmez bu boğaz...

Geçilmez bu boğaz...

Bizi Ne topun yıldırır,

Ne kurşunun.

Çünkü artık

Başladı cengimiz.

Er meydanında bulunmaz dengimiz...

Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?

İşte fırladık siperden.

Sırtına yüklenmiş kahraman

Seyit 276 kiloluk mermiyi,

Koşuyor bataryasına ateşler içinden.

Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...

Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,

Denizler yanıyor,

Dağlar yanıyor.

Zafer bizimdir artık

Düşman zırhlıları batıyor...

Türk'üm,

Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.

Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.

Kimimiz gazi.

Hiç değişmez bu yazı.

Dünyada her yer geçilir belki

Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı..

-Fahri ERSAVAŞ

***

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Seyredin tefekkürle, batının yaptığını,

Çanakkale'de her yer et ve kemik yığını.

Her karış toprağında ya kafa ya bir el var,

Ya bir mermi kovanı veya bir şarapnel var.

Top, tank ve uçağıyla yüklenmiş haç hilale,

O destanını göklere nakşetmiş Çanakkale.

Kimi Kars,kimi Sinop,kimi Manisa'lıdır,

Potinleri yırtılmış,çoraplar yamalıdır.

Tekbirlerle düşmanın üstüne gidiyorlar,

Sanki ölüme değil, düğüne gidiyorlar.

Ezanın susmaması tek hedef,ana dava,

Uçak kağıttan bir kuş,donanmalar mukavva.

Toprak etten kemikten,deniz kandan al gibi,

Hava;barut ve duman,ölüm şerbet,bal gibi,

Tattın Allah yolunda şehadetin hazzını,

Bak Melekler kılıyor Cenaze Namazını.

Toprağa düşenlere,düşmeyen eder gıpta,

Şehit,on kere Şehit olmak ister kalkıp da.

-Ahmet Mahir PEKŞEN

***

YÜREĞİNDE YAŞATAN ANLAR

Kalbinizin atışları titretiyordu toprakları

Kulakları çınlatıyordu.Allah Allah sesleri

"Saolsun Vatanım" oldu hepsinin son nefesleri

Unutmak mümkün mü?Çanakkale'de Şehitleri.

Her karış toprakta var ayak iziniz

Canınızı feda ettiniz,kurtuldu vatanımız

Ne toptan ne tüfekten korkmadı hiç gözünüz

Düşmana en büyük silah iman gücünüz.

Elinde bir süngü dikkatle bakıyor denize

Altmış üç askerle düşmanı getirdi dize

Çanakkale'deki binlerce şehit gibi

Yahya Çavuş seni de gömdük kalbimize.

Hedef almış askerler,yürüyor denize doğru

Kimsenin aklına gelmiyor,ne kızı nede oğlu

Biliyor gittiği yol cennete doğru

Ölümden korkmuyor,çünkü o Türk oğlu.

El sürmesin kimse kutsaldır bu topraklar

Hep süzülsün göklerde,inmesin hiç bayraklar

Çanakkale'yi anlatmaya yetmez sayfalar

Seni ancak yüreğinde yaşatan anlar.

-Edibe AYDIN

***

BİR BAŞKADIR ÇANAKKALE'M

Bir başkadır Çanakkale'min toprakları

Nesillerin sıcaklığı sinmiş üstüne

Bayrak rengi bir sel almış böğrüne,

Sel toprağa tutkun mahcup,toprak hazin yele

bunun için esintilidir,inler Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min mevsimleri,

Yazı bahar gibidir,baharı kış misali

Hele boğazının görülmeye değer hali

hele sislendiği zaman hele,

Rüyalar katından iner Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min Eylülleri,

Hırçın rüzgarı diner,ağaçlar yarı şekerlemede

Anıları müzelere çekilir kendi halinde

Her yıl bu ay cıvıldaşan öğrencileriyle

Çimenlikten,Atatürk'ü seyreder Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min türküleri,

Bazıları bağrımızı delen kurşun sanki,

Bazıları hastayı bile oynatır inan ki

Gazileri geçmişiyle tutuşur elele

Nağmelerde destanlaşır gider,Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min Mart ayları,

Bu ayda fetih için kırk yiğit sallardadır,

Bu ayda Türk gücü yine masallardadır;

Onsekiz Mart gibi destan yansıyınca istikbale

Gözlerde pınardır çağlar,sel sel iner Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min akarsuları,

Menderes'in elmalarda yansıyor güzellikleri;

Kocabaş'ta savaşırken izlemişler İskender'i

Bir göz soğuk, bir göz sıcak akan dereleriyle

Mavilikler dünyasında dans eder Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min denizleri,

Kıyıları bir gerdanlık gibidir,emre hazır

Dalgaları tarihi mırıldanır satır satır,

Karanlık limandaki nurdan alevleriyle

"Mağribiakşamlar"a seferdedir,Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min yer şekilleri,

Dağları tepe haline gelir,tepeleri dağlaşır birden

Kazdağı'ndan Sarıkız su alırken körfezden

Kocaçimen Kemal ile gelir erişilmez hale

İşte burdan tüm dünyaya kükrer Çanakkale.

-Ahmet KAŞIKÇI

***

Çanakkale Destanı

Arıbunu'nda merkez cephesi'nde şehid olan ve üzerinden çıktığı söylenen şiiri.

Üç yüz otuz sözüm hakk'ın kelâmı

Padişah'ın geldi büyük selâmı

Enver Bey'in düşman kırmak meramı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Euzü besmele çektim çıkarken

Köye baktım şöyle yüksek bir yerden

Karargâha koştum üç günde erken

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Kumandan emrini verdi bir gece

Anadolu'lardan lâyıktır nice

Yiğitler şehâdet şerbeti içe

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Rumeli toprağı yuğrulmuş kanla

Ün alınır ancak verilen canla

Herkesi yüreği çarpıyor canla

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Düşmanın gür sesli büyük topları

Delik deşik etti toprağı yarı

Korkak Frenklerin yokmuş hiç ârı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

İngilizler Frenge dostmuş diyorlar

Bir kötü kötüye elbette uyar

Onlara bu meydan gelecek pek dar

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Zırhlıların gitti deniz dibine

İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne

Kaç durma geçerse fırsat eline

-BOYABATLI MUSTAFA

Çanakkale’m

Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,

Ne var ne yok, Çanakkale’ye doldu.

Sandılar köpeksiz köy var orada,

Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.

Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?

Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;

Tarihimiz hep zaferlerle dolu.

Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu…

Yolumuz hep istiklal yolu!

Çanakkale Şiiri: Çanakkale’m – Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü

***

Çanakkale Geçilmez

Gelmeyin ey düşmanlar

Çanakkale geçilmez

Bekler nice kahramanlar

Çanakkale geçilmez

18 mart zaferini

Herkes tanır Türk askerini

Ölür de vermez vatanını

Çanakkale geçilmez.

Yazı: Çanakkale Geçilmez – Esence İlkokulu

***

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 3 KITALIK

Çanakkale Savaşı

Gökyüzünde ne bir duman var ne bir sis,

Sanmayın ne bir yaz günü ne de bir güz,

“Allah! Allah!” Nidaları yükselirken arşa,

Oluk oluk kanlar dökülürken baştan başa.

Kahraman ordumuzun çelik yürekli askerleri,

Kendilerine yuva edindiler siperleri.

Yumulmadı süngü gelene dek o ateş saçan gözleri,

Yiğitlerdi, yüreklilerdi, cesurlardı, yumuşacıktı kalpleri.

Bir güneş doğdu Anadolu’dan dik başlı,

Kahraman yiğit, er sözlü, mavi gözlü,

Doğacaktı, o beklenen hürriyet,

Her düşen şehidin takılıydı yüreğinde

Çanakkale’den alevlenen Cumhuriyet.

Çanakkale Şiiri: Cansu SUBAŞI – Aslı Alevli Ortaokulu

***

Ölümsüz Şehitler

Çanakkale…Kalk ayağa, sık yumruğunu!

Hatice anam tasalanma Allah korur oğlunu

Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğdu

Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu

Bu topraklar uğruna ne canlar verildi, niçin?

Anam babam ağlıyor için için

Bin canım olsa bini de feda senin için

Koşun düşmana karşı, şehadet şerbeti için

Bugün 18 Mart, kulağımda hala mermi sesleri

Allah aşkıyla doluydu gönül kafesleri

Eşhed-ü Enla ile verdiler son nefesleri

Selam olsun sizlere! Çanakkale’min ölümsüz şehitleri

***

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 4 KITALIK

Unutulmasın Çanakkale

Düşman girdi yurda, dağıldı her yana

Kara kara bulutlar çökmüştü semaya

Dua ediyordu analar ağlaya ağlaya

Gözler kan çanağına dönsün, Çanakkale geçilmesin.

İnletiyordu her yanı top, tüfek sesleri

Mehmetçiğin iman dolu göğsüydü düşmana siperi

Açtılar, susuzdular üşümüştü yarı çıplak bedenleri,

El, kol, bacak, kafa dağılsın;Çanakkale geçilmesin.

Nice analar vardı orduya taşırdı mermi

Kar, soğuk demeden Mehmet’e ulaştırmaktı tek derdi

Vatan uğruna feda etti kundaktaki bebeği

Ölsün yavrular, vatan mezarım olsun ;Çanakkale geçilmesin.

Mehmetçik dar etti Çanakkale’yi yedi düvele,

İzin vermediler namuslarına uzanan namahrem ele

Bundan gayrı hiçbir düşman kapılmasın boş hayale

Silinmez kan ile yazıldı “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.

Çanakkale Şiiri: Esra Okur – Suboğazı Ortaokulu

***

Benim Gözümde Çanakkale

Bilmezdim bu zorluklarla kazandığımızı,

Bilmezdim bu kadar ananın ağladığını.

Bilmezdim benim yaşımdaki çocukların asker olduğunu,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim ben yemek beğenmezken sizin ekmeğe muhtaç olduğunuzu,

Bilmezdim şarkılara söz olmuş destanınızı.

Bilmezdim Çanakkale’de toprağın kanadığını,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim şehit olmanın gururunu.

Bilmezdim Türk olmanın onurunu.

Bilmezdim Çanakkale deyince yüreklerin sızladığını,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.

Bilmezdim savaşta yuvaların yıkıldığını.

Bilmezdim yüce şehitlerin ölümsüz olduğunu.

Bilmezdim Atalarımın kahraman olduğunu,

Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını

 

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasındaki deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u alıp İstanbul ve Çanakkale boğazlarını himaye etmek istiyorlardı. Bunun yanı sıra Rusya ile güvenli erzak, tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul’u bünyesine katmak suretiyle Almanya’nın müttefiklerinden birini saf dışı bırakarak İtilaf Devletlerinin zayıflatmayı amaçlamış ve ardından Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi planlamıştır. Lakin saldırılar başarısız olmuş ve geri çekilmek mecburiyetinde kalmışlar. Hem karada hem de denizde yapılan savaşta her iki tarafta büyük hasar almıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın Rusya’ya savaş açmasının ardından 1 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile ittifak yapmıştır. Bu anlaşma ise her şekilde savaşa girileceğinin göstergesidir. Enver Paşa bazı gerekçelerden dolayı savaşı etelemeye çalışmıştır. Bu gerekçelerin içinde Çanakkale Boğazı’nın savunmasının tamamlanmaması, seferberliğin tamamlanmaması gibi sebepler sayılabilir. Lakin Almanya, savaşa girmesi için çok baskı uygulamıştır. Baskılarını artıran Almanya, Akdeniz’de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau savaş gemilerini İstanbul’a getirmiş ve savaşa girmeyi aceleye getirmiştir. Ardından Osmanlı Donanması’na bağlı olan bir grup gemi ile Karadeniz’e açılmış ve 27 Ekim 1914 günü Rus limanlarını bombalayarak savaş ilan etmiştir.

Daha sonra Birleşik Krallık Savaş Konseyi sekreteri Churchill’in desteği ile beraber konseye bir savaş planı sunulmuştur. Saldırılar 1915 Şubat’ında başlamıştır.

Deniz harekatıyla İstanbul'a ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara harekatıyla Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir. Bu plan çerçevesinde hazırlanan Britanya ve Fransa kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde beş noktada karaya çıkarılmıştır. Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arıbunu sahillerinde köprübaşları oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar sonucunda Gelibolu Yarımadası'nı işgalde başarılı olamadılar. Bunun üzerine sahildeki kuvvetler takviye edilmek için Arıbunu'nun kuzeyinde Suvla Koyu'na 6 Ağustos 1915 tarihinde yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. Ancak 9 Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa Kemal'in Birinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen karşı taarruzunda İngiliz Komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına sürerek sahilde tutunmayı ancak başarabilmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Kocaçimentepe – Conk Bayırı hattında yeni bir karşı taarruz gerçekleştirmişti, bu hattaki Anzak birliklerini de geri atmıştır. Britanya ve Anzak kuvvetlerinin İkinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları ise Osmanlı savunmasını aşamamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiştir.

 

Harekât-İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'na karşı bir askeri harekat kararı almalarına varacak kilometre taşlarından biri Çar II. Nikola'nın Birleşik Krallık'a yönelik talebidir. Çar bu talebinde –Boğazlar'dan söz etmeden- Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir askeri hareket ve askeri malzeme yardımı talep etmiştir. Birleşik Krallık Savaş Bakanı Lord Kitchener bu soruların askeri harekat yanına olumlu yanıt vermişti. Çarlık'ın böyle bir askeri hareketten beklentisi Osmanlı'nın Kafkasya'dan bir kısım birliğini çekmek zorunda bırakılması, bunun da Rusya'nın bu cephedeki yükünü hafifleteceğidir. Diğer önemli bir kilometre taşı ise Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, bir çıkarma yapılması durumundan Yunanistan'ın bu harekata askeri olarak katılabileceğini Britanya'ya bildirmesiydi. Venizelos, 19 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Boğazı'na taarruz etmeye dayanan ayrıntılı bir planı Britanyalı yetkililere iletmiş, bu taarruza Yunanistan'ın da birlik verebileceğini belirtmişti. Ancak Venizelos'un planında Bulgaristan'ın da İstanbul'a saldırması koşulu vardı. Britanya askerî makamları planı incelemiş ve fazla şarta bağlı olması dolayısıyla uygulanmasının olanaksız olduğu yönünde rapor vermişti. Bulgaristan meselesi son derece akıllıca seçilmiş bir koşuldur. Osmanlı Ordusu'na her türlü Alman desteği için kullanılabilir tek ulaşım yolu olan demiryolu Bulgaristan üzerinden geçmektedir. Bu destek hattının kesilmesi, ancak Bulgaristan'ın İtilaf Devletleri tarafına geçmesiyle olanaklıdır. Diğer yandan Birleşik Krallık'ın İstanbul Büyükelçisi Sir Louis Mallet, Ağustos ayında Boğazların yabancı savaş gemilerine kapatılmasının ardından Boğazların zorla geçilmesi yönünde bir öneriyi rapor etmiştir. Mallet, donanmanın geçmesinden sonra Boğazların kara birliklerince işgal edilmesi gerektiği görüşünü öne sürmekteydi. Bir yandan bu savaş planları yapılırken Birleşik Krallık Hükûmeti Osmanlı İmparatorluğu'nu savaşın dışında tutmaya çabalıyordu. Osmanlı savaşa girdiğinde ilk askeri harekatının Süveyş Kanalı üzerine olacağı tahmin ediliyordu. Bu bölgeye Batı Cephesi'nden o sıralarda birlik kaydırılmasına olanak yoktu. Müstemlekelerden kuvvet aktarmak ise aylar alırdı. Diğer yandan müslüman ülkelerin, ki birçoğu İngiliz müstemlekesiydi, Müslüman halkında ayaklanmalar olmasından ciddi biçimde çekiniliyordu.Bu endişelerin boşuna olduğunu zaman göstermiştir, Osmanlı davası uğruna müslüman ülkelerden, hatta kendi tebaasından dahi kayda değer bir destek olmamıştır. Bütün bu endişelerle Birleşik Krallık Hükûmeti, Osmanlı'nın savaş dışı kalması şartıyla bir kısım öneri getirmiştir. Bu önerilere Fransa'nın, hatta Rusya'nın da desteği sağlanmıştı. Öneriler, Çanakkale Boğazı'nın ticari gemilere açılması ve Alman askeri personelinin sınırdışı edilmesi şartlarını içermektedir. Goeben ve Breslau üzerinde ısrar ediliyordu. Bu gemilere, Ege'ye çıktıkları takdirde, eğer Alman askeri personeli taşıyorlarsa, Alman savaş gemisi işlemi uygulanacaktı, yani ateş açılacaktı.

Çanakkale Boğazı'nın geçilerek istanbul'un zorlanması fikrinin Birleşik Krallık Parlementosu'nda ilk olarak 25 Kasım 1914 tarihindeki Birleşik Krallık Başbakanlık Toplantı Salonu'ndaki olağan toplantıda Churchill tarafından ortaya sürüldüğü kabul edilmektedir. Mısır'ın savunulması konusunda alınacak ek önlemlerin konuşulmasının hemen ardından söz alan Deniz Bakanı (Denizcilik Birinci Lordu) Churchill, Mısır ve Süveyş Kanalı'nı yerinde savunmanın pasif bir tutum olacağını öne sürerek konuşmasına başlamıştır. Bu bölgedeki kuvvetlerin büyük bölümünü, Avrupa'dan bir kısım kuvvetle takviye ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun en zayıf noktasında saldırmanın daha uygun olacağını belirtmiş ve bu noktayı, başkent İstanbul olarak işaret etmiş, Böylesi bir harekattan Churchill'in beklediği amaçlar, Rusya'ya yardım edilmesi, Bulgaristan ve Romanya gibi tarafsız ülkeleri, hatta Almanya yanında savaşa girmeye yaklaşan İtalya'yı ve taraf konusunda kararsız Yunanistan'ı etkilemek, Fransa ve Rusya cephelerinde kilitlenmiş görülen savaşa, Balkanlar üzerinden bir kuşatma ile çözüm bulmaktı. Diğer yandan Churchill, bol silah ve mühimmatla desteklenecek Rus Çarı'nın, milyonluk nüfusunu savaşa sürerek, Almanya'yı bu insan seli karşısında yıkacağını belirtmektedir. Bu ifadelere karşın o günkü toplantıda bu konu üzerinde bir görüşme açılmamıştır. Sonraki toplantılarda Savaş Bakanı Lord Kitchener, Fransa Cephesi'nin durumu nedeniyle Çanakkale için asker veremeyeceğini kesin olarak ifade etmiştir. Fransız orduları Başkomutanlığı da Batı Cephesi'nden başka bir yer için asker alınmasına şiddetle karşıdır.

Bu durumda Churchill Çanakkale Boğazı'nı kendi komutasında olan donanmayla geçmenin yollarını aramıştır. Bunun üzerine 3 Ocak 1915'te Akdeniz'deki Amiral Sackville Carden'e "Boğazları sadece deniz kuvvetleriyle zorlama" konusunda görüş soran bir mesaj göndermiştir. Mesajda, mayın hatlarına kömür gemileri sürerek durumun değerlendirilebileceği notu vardır. Ancak Amiral Carden bunu mümkün görmediğini, bunun için büyük bir kuvvet gerekeceğini bildirmiştir. Churchill, bu kez "Tasarladığınız harekatın niteliğini, istediğiniz kuvvetin miktarını ve bunu nasıl kullanmayı düşündüğünüzü lütfen bildiriniz" içeriğinden bir mesaj göndermiştir. Amiral'in 11 Ocak'taki yanıtı ile bir görev kuvveti şekillenmeye başlamıştır. İki gün sonraki, 13 Ocak'taki Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, Çanakkale Boğazı'nın sadece donanmayla zorlanması konusunda Deniz Bakanlığı'na ön yetki verilmiştir. Churchill hazırlıklarını sürdürürken Fransız Hükümeti tarafından, harekat için Amiral Guépratte komutasında dördü zırhlı, dördü denizaltı olmak üzere 26 parçalık bir filo tahsis edileceği bildirildi. Churchill de Britanya gemilerini Amiral Carden komutası altına girmek üzere bölgeye hareket ettirmiştir.[80] Harekat için kesin karar ise Konsey'in 28 Ocak 1915 tarihli toplantısında alınmıştır.

 


Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.