Uzmanlardan iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybını önleme çağrısı!

Uzmanlardan iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybını önleme çağrısı!

Uzmanlar, insani geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve halkın sağlığını tehlikeye düşüren iklim değişiklikleri ile biyoçeşitlilik kaybının ortak verilecek mücadelelerle önlenmesi için çağrı yapıyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ve Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Platformu’nun yaptığı açıklamaya göre, iklimsel değişiklik ile biyoçeşitlilik kaybıyla beraber; fosil yakıt yakımları, sanayi, tarım, ormancılık ve tüm arazi kullanımlarından dolayı sera gazlarındaki salımda artış yaşanırken, bu salımın miktarı sanayi öncesine göre bir derecenin üstünde küresel ısınmanın yaşanmasına neden oldu.

Karaların %77’si, okyanusların ise %87’si insansı aktivitelerin etkilerinden kaynaklı dönüşüm yaşarken, bu zamana kadar hiç olmadığı kadar çok sayıda hayvan türü yok olma tehlikesinde ve iklimsel değişikliğin ortaya çıkardığı etkiler git gide artmakta.

Uzmanlar, mücadele adına kara ile okyanusta karbon ve türler bakımından zengin olan ekosistemlerde yaşanacak kayıpları durdurmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını artırmak, biyoçeşitliliğe zararlı etkileri olacak ulusal ve U.A aktivitelerin durması, çevre ile türlerin korunması programlarının güçlü politikalar ile uygulanması ve söz konusu politikaların yerel halka katkı verecek biçimde belirlenebilmesi adına tavsiyeler verdi.

IPBES’ın Başkanı Ana Maria Henandez Salgar, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, kara alanlarının ve okyanusların insanlardan kaynaklanan karbon emisyon oranlarının %50’den fazlasının absorbe ettiğini belirtip, "Ancak doğa her şeyi yapamaz. İklim değişikliğinin önlemesi, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve istediğimiz sürdürülebilir geleceğin elde edilmesi adına toplum ile ekonominin bütün alanlarında kapsamlı bir dönüşüm gerekiyor. Ayrıca, her 2 krizi de birbirini tamamlayan yöntemlerle ele almamız gerekecek." İfadelerine yer verdi.